دامداری

ویژگی های یک قوچ خوب برای گله گوسفندان

ویژگی های یک قوچ خوب برای گله گوسفندان

مشخصات تعیین کننده قوچ های مناسب برای گله های گوسفندی
جایگاه گوسفنداری

جایگاه گوسفنداری

خصوصیاتی که هر دامدار باید برای جایگاه نگهداری از گوسفندانش در نظر بگیرد را در این مقاله به طور کامل می توانید مطالعه کنید .
gemiga4911 gemiga4911 ۳ ماه پیش
دامداری چیست ؟

دامداری چیست ؟

معرفی روش های ورود به شغل دامداری
(تصاویر) پرورش الاغ

(تصاویر) پرورش الاغ

این مجموعه یک دامداری اطراف تهران را نشان می‌دهد که در آن ۲۵ رأس الاغ نگه‌داری می‌شوند هر الاغ‌ ۲ ساعت یک‌بار به میزان ۱...