mollasadrait

mollasadrait mollasadrait ۴ روز پیش
درباره ثبت شرکت بازرگانی چه می دانید؟

درباره ثبت شرکت بازرگانی چه می دانید؟

ثبت شرکت بازرگانی از نوع سهامی خاص : تعریف این نوع شرکت ها نیز چیزی شبیه به تعریف شرکت هایِ با مسئولیت محدود هستند . هر شرکتی که در آن افراد
mollasadrait mollasadrait ۱۰ روز پیش
ثبت شرکت کامپیوتری

ثبت شرکت کامپیوتری

اگر میخواهید شرکت کامپیوتری تاسیس کنید بدون کسب مجوز می توانید شرکت خود را ثبت کنید. پس از ثبت باید به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک بروید
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋