کتاب زندگینامه

معرفی کتاب 976 روز در پس کوچه های اروپا؛ خاطرات و سفرهای محمد دلاوری در قاره سبز

معرفی کتاب 976 روز در پس کوچه های اروپا؛ خاطرات و سفرهای محمد دلاوری در قاره سبز

یازده سپتامبر ۲۰۱۲ محمد دلاوری در کسوت خبرنگار و مدیردفتر صداوسیما در بلژیک عازم اروپا شد مأموریت او حدود سه سال طول کشی...
معرفی کتاب دختری با هفت اسم؛ فرار از کره شمالی

معرفی کتاب دختری با هفت اسم؛ فرار از کره شمالی

ترک‌کردن کره شمالی به ترک‌کردن هیچ کشوری شباهت ندارد بیشتر شبیه رفتن به جهانی دیگر است از کره شمالی و آنچه بر مردمان این...
معرفی کتاب دختر تحصیل کرده؛ سرگذشت الهام بخش تارا وستور به قلم خودش

معرفی کتاب دختر تحصیل کرده؛ سرگذشت الهام بخش تارا وستور به قلم خودش

آیا تاکنون به تأثیر اعتقادات شدیدمذهبی در روند زندگی انسان‌ها فکر کرده‌اید؟ یا شاهد محرومیت افراد از تحصیل بوده‌اید آن‌ه...
معرفی کتاب خانم رئیس، مسیر موفقیت یک زن

معرفی کتاب خانم رئیس، مسیر موفقیت یک زن

زن موجودی ظریف و نه ضعیف است محور کتاب خانم رئیس (Boss Girl) توانایی زنان است زن می‌تواند مستقل باشد رئیس باشد موفق باشد...