اولویت بندی

چرا دیگران برای وقت شما ارزش قائل نیستند؟

چرا دیگران برای وقت شما ارزش قائل نیستند؟

تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید چرا انگار بقیه فکر می‌کنند شما وقت نامحدودی برای انجام‌دادن کارهایشان دارید؟ مثل وقت‌ها...
بیتوته😎😍 بیتوته😎😍 ۹ ماه پیش
چگونه اهدافمان را اولویت بندی کنیم

چگونه اهدافمان را اولویت بندی کنیم

اولویت بندی اهداف همه ی ما در زندگی اهدافی را دنبال می کنیم که بعضا این هدف ها خیلی ارتباطی به هم ندارند ولی مایل هستیم ...