ابزارها و روش های مدیریتی

چگونه کافه جهانی (کافه دانش) راه اندازی کنیم؟

چگونه کافه جهانی (کافه دانش) راه اندازی کنیم؟

ایجاد محیطی پذیرنده برای گفت‌وگو و استخراج ایده‌ها از کارکنان و همکاران تأثیر پررنگی در شناسایی ایده‌های ارزنده و فرصت‌ه...
فلوچارت ابزاری برای شناسایی و ساده سازی فرآیندهای سازمان

فلوچارت ابزاری برای شناسایی و ساده سازی فرآیندهای سازمان

آیا تا به‌حال پیش آمده است که به ساده‌سازی فرآیندی درسازمان‌تان فکر کنید اما هیچ ایده‌ای نداشته باشد که باید از کجا شروع...
معرفی مارپیچ دانش نوناکا و تاکوچی و کاربرد آن در مدیریت دانش در سازمان ها

معرفی مارپیچ دانش نوناکا و تاکوچی و کاربرد آن در مدیریت دانش در سازمان ها

گروه‌های بسیاری از اندوخته‌ی دانش و تجربه برخوردارند اما تنها برخی از آنها می‌توانند از این مزیت در مدیریت مؤثر و کارآمد...