Physics

در اینجا می توانید واقیت فیزیک را ببینید
توسط ۹ نفر دنبال می شود
 ۱ نفر را دنبال می کند

این افراد Physics را دنبال می کنند

Fereshte M Fereshte M
Maryam h1 Maryam h1
Jaefar Jabbari Jaefar Jabbari
Zahra Behzadi Zahra Behzadi
یک روز خوب یک روز خوب دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
technology technology من در این وب سایت سعی میکنم تمام اخبار تکنولوژی روز را برای شما عزیزان قرار دهم
Apps Apps بهترین برنامه و بازی های اندروید را با ما تجربه کنید
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋