لذت

کونته: ماندن در اینتر؟ وقت لذت بردن است

کونته: ماندن در اینتر؟ وقت لذت بردن است

انتقادات باعث اتحادمان شد کونته ماندن در اینتر؟ وقت لذت بردن است آنتونیو کونته سرمربی اینتر مدعی شد حالا زمان لذت بردن ا...