سفرنامه

معرفی کتاب 976 روز در پس کوچه های اروپا؛ خاطرات و سفرهای محمد دلاوری در قاره سبز

معرفی کتاب 976 روز در پس کوچه های اروپا؛ خاطرات و سفرهای محمد دلاوری در قاره سبز

یازده سپتامبر ۲۰۱۲ محمد دلاوری در کسوت خبرنگار و مدیردفتر صداوسیما در بلژیک عازم اروپا شد مأموریت او حدود سه سال طول کشی...
(تصویر) از روزگار رفته حکایت؛ سلمانی دوره گرد سال ۱۳۳۷

(تصویر) از روزگار رفته حکایت؛ سلمانی دوره گرد سال ۱۳۳۷

فرد ریچاردز عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان انگلستان در نخستین سال‌های حکومت پس از قاجار به ایران سفر می‌کند او در طول ...
اولین زن بریتانیایی که به حج رفت

اولین زن بریتانیایی که به حج رفت

بررسی سفرنامه‌های غربی در مورد آیین حج اولین زن بریتانیایی که به حج رفت تنها اروپاییان نبودند که تجارب خود را از سفر به ...
زندگی نامه و کتاب های منصور ضابطیان در یک نگاه

زندگی نامه و کتاب های منصور ضابطیان در یک نگاه

دوست‌داران کتاب حتما با سبک سفرنامه نویسی آشنا هستند سفر به دور دنیا برای تمام افراد مقدور نیست اما می‌توان جای‌جای دنیا...