خلاقیت

معرفی کتاب «خودباوری در خلاقیت» نوشته تام و دیوید کلی

معرفی کتاب «خودباوری در خلاقیت» نوشته تام و دیوید کلی

زمانی‌که اسم خلاقیت به‌میان می‌آید افراد زیادی خود را خلاق و صاحب ایده می‌دانند اما افراد کمی هستند که به خود اجازه می‌د...