انگیزشی

Saba Mohebbi Saba Mohebbi ۲۲ روز پیش

کتاب های انگیزشی

معرفی بهترین کتاب های انگیزشی
انتخاب مهمی که از نظر وارن بافت شانس موفقیت مان در کار را بالا می برد

انتخاب مهمی که از نظر وارن بافت شانس موفقیت مان در کار را بالا می برد

وارن بافت را میتوان بزرگترین سرمایه گذار نسل کنونی دانست او حتی قهرمان رشد شخصیتی و پیشرفت حرفه ای است و تاکنون نکات بسی...
داستان انگیزشی/شماره1

داستان انگیزشی/شماره1

داستان انگیزشی شماره1