تایمنیکس

omigo.ir
تایمنیکس تایمنیکس ۱۰ روز پیش
اپ حضور و غیاب جایگزین دستگاه

اپ حضور و غیاب جایگزین دستگاه

اپ ساده و کاربردی حضور و غیاب «تایمنیکس» این امکان را می‌دهد تا مدیر ضمن کاهش هزینه‌ها حضور و غیاب کارمندان را مدیریت کند.
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋