عشق تکنولوجی

عشق تکنولوجی

عاشق تکنولوژی های روز از جمله موبایل، لپ تاپ و ماشین ها
توسط ۲ نفر دنبال می شود
 ۱ نفر را دنبال می کند

عشق تکنولوجی این افراد را دنبال می کند

گیـــــــگ gig گیـــــــگ gig روزمرگی های یک خوره تکنولوژی، بازی، لپ تاپ و ماشین
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋