شیما شادکام

شیما شادکام

روزمرگی های یک دانشجوی مامایی علاقمند به هنر و کتاب
توسط ۲ نفر دنبال می شود

این افراد شیما شادکام را دنبال می کنند

Maryam Ashraftaba Maryam Ashraftaba
گیتا خوش صدا گیتا خوش صدا دانشجوی موسیقی، نوازنده تار، علاقمند به یادگیری، عاشق رقص و آواز
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋