مسعود مختاری

مسعود مختاری

ارائه دهنده اطلاعات مفید در زمینه کسب و کار ها
توسط ۴ نفر دنبال می شود
 ۲ نفر را دنبال می کند
مسعود مختاری مسعود مختاری ۲ سال پیش
راه اندازی پت شاپ

راه اندازی پت شاپ

پت شاپ یکی از صنف هایی است که با توجه به افزایش نگهداری از حیوانات خانگی میتواند درآمد بالایی داشته باشد.
مسعود مختاری مسعود مختاری ۳ سال پیش

راه اندازی ابزار فروشی

ابزارفروشی یکی از شغل های پرسود در تمام زمان هاست. برای این که بتوانید ابزارفروشی پرسودی را را اندازی نمایید لازم است اصولی را رعایت کنید.
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋