hesabdaran

hesabdaran hesabdaran یک ماه پیش

بررسی نرم افزار ERP موجود در بازار ایران

برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning) که به اختصار ERP گفته می شود تعاریف بسیاری موجود می باشد ...
hesabdaran hesabdaran یک ماه پیش

ویژگی های نرم افزار حسابداری مناسب برای کسب و کارها

مفهوم حسابداری را علم بکارگیری فنون طبقه‌بندی، تلخیص، ثبت و بایگانی اطلاعات مالی یک سازمان و گزارش‌گیری لحظه‌ای از اطلاعات موجود می دانند. ا
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋