file

توسط ۴۸ نفر دنبال می شود
 ۲ نفر را دنبال می کند

تجلی عرفان و تصوف در ادب پارسی

 

کتاب تجلی عرفان و تصوف در ادب پارسی با مبحث تاثیر ادبیات فارسی بر ادبیات عرب آغاز شده و در ادامه عناوین و سمبل‌های ادبیات فارسی، نوجویی یا اندیشه‌های زمان، ‌معارف اسلامی و ادبیات فارسی،‌ اندیشه‌های فلسفی در ادبیات فارسی، تصوف اسلامی،‌ جلوه‌های خاص معنوی و روحانی و نهایتا آثار بزرگان ادب فارسی در حوزه عرفان و تصوف را مورد بررسی قرار داده است.

file

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋