بیتا هاشمیان

بیتا هاشمیان

شاعر و نویسنده... اهل ایران... زندگی هندسه ساده ی تکرار نفست هاست.
توسط ۱ نفر دنبال می شود

این افراد بیتا هاشمیان را دنبال می کنند

دکتر پین دکتر پین دکتر پین مرجع اصلی نیازمندی پزشکان https://drpin.ir
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋