امیر ساعی مبین

امیر ساعی مبین

مهندس برق، برنامه نویس JS ، علاقمند به گجت ها و تکنولوژی های روز دنیا
توسط ۵ نفر دنبال می شود
 ۶ نفر را دنبال می کند

این افراد امیر ساعی مبین را دنبال می کنند

jet Hashtag jet Hashtag
vip kasht vip kasht ·جدیدترین روش کاشت مو بدون جراحی و کوتاهی مو با دستگاه تمام اتوماتیک در یک جلسه
clinic vip clinic vip انواع جراحی زیبایی چشم، ابرو، غبغب و....
Androidtechniq Androidtechniq There are many ways to make Windows and Android operating systems work together. One of these methods is to display the Android phone .....
Mojahid Sadat Mojahid Sadat
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋