Tako

Tik Tok در حال آزمایش ربات چت هوش مصنوعی Tako با هدف پیشنهاد محتوا به کاربران است

Tik Tok در حال آزمایش ربات چت هوش مصنوعی Tako با هدف پیشنهاد محتوا به کاربران است

این چت‌بات که Tako نام دارد در حال حاضر با کاربران فیلیپینی آزمایش می‌شود و می‌تواند براساس درخواست آن‌ها ویدیویی‌هایی ر...