کسب و کار

خستگی زوم چیست؛ علت و روش مقابله با آن

خستگی زوم چیست؛ علت و روش مقابله با آن

با همه‌گیری کرونا بسیاری از کسب‌وکارها فعالیت‌هایشان را به فضای مجازی و دورکاری منتقل کردند تعداد جلسات مجازی تصویری در ...
sitesazz961026 sitesazz961026 ۵ ماه پیش

چگونه کسب و کار خود را وارد دنیای آنلاین کنیم؟

چگونه کسب و کار خود را وارد دنیای آنلاین کنیم؟
تفاوت مزیت نسبی و مزیت مطلق در اقتصاد

تفاوت مزیت نسبی و مزیت مطلق در اقتصاد

واژه تجارت بین‌الملل برای همه ما آشناست اما احتمالا با پیچیدگی‌ها و عوامل مؤثر بر آن آشنا نیستیم ۲ مفهوم که در این حوزه ...