کاغذ الکترونیک

نسل دوم تکنولوژی رنگی E INK به کتاب خوان های الکترونیکی می آید

نسل دوم تکنولوژی رنگی E INK به کتاب خوان های الکترونیکی می آید

شرکت E INK تایید کرد که نسل دوم از نمایشگر رنگی خود که ACEP (یا Advanced Color ePaper) نامیده می‌شود را توسعه داده است ف...