نمایش داده

۳۰ فیلم در چهارمین روز جشنواره بین اللملی فیلم های کودکان نمایش داده می شود

۳۰ فیلم در چهارمین روز جشنواره بین اللملی فیلم های کودکان نمایش داده می شود

دبیراجرایی سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت ۳۰ فیلم سینمایی و داستانی بلند و کوتاه انیمیشن و ...