مردگان

(تصاویر 16) مردگان بیرون کشیده از قبر

(تصاویر 16) مردگان بیرون کشیده از قبر

مرگ واقعیتی است که همه ما دیر یا زود با آن رو به رو خواهیم شد اما در یکی از مناطق اندونزی قرن هاست که مرده ها بخشی عادی ...
(تصاویر 16) مردگان بیرون کشیده از قبر

(تصاویر 16) مردگان بیرون کشیده از قبر

مرگ واقعیتی است که همه ما دیر یا زود با آن رو به رو خواهیم شد اما در یکی از مناطق اندونزی قرن هاست که مرده ها بخشی عادی ...
از آدم خواری تا پیشگویی با استفاده از مردگان با فرهنگ هولناک طایفه آگوری ها آشنا شوید

از آدم خواری تا پیشگویی با استفاده از مردگان با فرهنگ هولناک طایفه آگوری ها آشنا شوید

آگوری‌های هند کنار محل سوزاندن مردگان زندگی کرده و استخوان آنان را محل استراحت خود می‌دانند و جمجمه مردگان سوخته شده را ...
(تصاویر) قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند

(تصاویر) قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند

اعضای قبیله آگوری به دنبال راهی برای رهایی از هوای نفس شرم و شهوت هستند و به همین دلیل برای این کار لباس های کمی می پوشن...
(تصاویر) زنان سبیل گربه ای که اجساد مردگان را می خورند

(تصاویر) زنان سبیل گربه ای که اجساد مردگان را می خورند

زنان قبیله ای در جنگل های بارانی آمازون بر روی صورت خود خالکوبی و سبیل هایی عجیب شبیه گربه دارند که از یک جهت برای زیبای...