فروشگاه های اینترنتی

تجربه دردناک از یک خرید اینترنتی

تجربه دردناک از یک خرید اینترنتی

آتش به اختیاری فروشگاه‌های اینترنتی عدم نظارت و بی‌احترامی به مشتری! تجربه دردناک از یک خرید اینترنتی! روز سوم زنگ می‌زن...