شاعر

🖊آخرین اخبار 🖊آخرین اخبار ۲۵ روز پیش
شاعر باید به فکر اندوختن تجربه و اضافه کردن دانسته هایش باشد

شاعر باید به فکر اندوختن تجربه و اضافه کردن دانسته هایش باشد

حسین اسرافیلی گفت شاعران ما نباید فکر کنند حافظ روزگار خود شده‌اند باید برای بیشتر شدن داشته‌هایشان تلاش کنند حسین اسراف...