ساعت آخرالزمان

ساعت آخرالزمان برای سال 2024 کجا متوقف شد؟

ساعت آخرالزمان برای سال 2024 کجا متوقف شد؟

آیا بشر به نابودی نزدیک‌تر شده است؟ پاسخ این سوال روز سه‌شنبه ۲۳ ژانویه مشخص شد وقتی ساعت آخرالزمان برای سال ۲۰۲۴ تنظیم ...
90 ثانیه تا پایان جهان؛ ساعت قیامت در نزدیکترین فاصله تا نیمه شب باقی ماند

90 ثانیه تا پایان جهان؛ ساعت قیامت در نزدیکترین فاصله تا نیمه شب باقی ماند

با توجه به بیانیه جدید دانشمندان اتمی ساعت آخرالزمان که مفهومی استعاری است همانند سال گذشته روی 90 ثانیه تا پایان جهان ت...
ساعت آخرالزمان 20 ثانیه به نیمه شب نزدیک شد؛ کمتر از دو دقیقه تا نابودی زمین

ساعت آخرالزمان 20 ثانیه به نیمه شب نزدیک شد؛ کمتر از دو دقیقه تا نابودی زمین

به گفته بولتن دانشمندان اتمی جهان با سرعت بیشتری به سمت نابودی پیش می رود و همین عامل سبب شده تا ساعت آخرالزمان 20 ثانیه...