دارمت

سامانه داوطلبی دارمت آغاز به کار کرد

سامانه داوطلبی دارمت آغاز به کار کرد

سامانه‌ی دارمت با هدف تسهیل ارتباط افراد داوطلب با افراد نیازمند به انواع خدمات راه‌اندازی شد این سامانه با شعار باهم بر...