مقالات آموزنده، آموزش سئو و طراحی سایت

آموزش تکنیک های سئو و دیجیتال مارکتینگ
توسط ۱ نفر دنبال می شود

ثبت شرکت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شرکت جهت دستیابی به سود و منفعت می-توانند توانایی¬های خود را اعم از سرمایه-تخصص و ارتباطات در ثبت شرکت کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی¬ها در کنار هم می¬بایست تحت چهارچوب خاص با عقد ثبت شرکت قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث ثبت شرکت (خارج از شرکت) را بیان می¬دارد.


شرکتهای تجاری: نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد میگردد ثبت شرکت و یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن متمتع گردند.

موسسه چیست؟

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط ثبت شرکت در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم می¬باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی. مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی می¬باشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می¬باشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده¬اند و مانند انجمن¬ها و سندیکاها، اتحادیه¬ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می¬باشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان¬ها یا وزارتخانه¬های مربوطه مجوزات حصال گردد.

تا زمانی که بدون انجام مراحل قانونی و ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی با شرکاء خود می پردازید احتمال اختلاف بر سر مسائلی هم چون تقسیم سود و زیان بسیار فراوان است . با ثبت شرکت اوراق اداری تنظیم شده و در اساس نامه و شرکت نامه ذکر می شود بدین ترتیب هر کدام از اعضاء طبق قانون می تواند از حق و حقوق خود دفاع کند.

دیگر مزیت مهم ثبت شرکت این است که وجهه شما را از نظر قانونی ، حقوقی و رسمی بالا می برد . بدون ثبت شرکت ممکن است بتوانید قراردادها و پروژه های کوچک داشته باشید اما هنگامی که بخواهید با مجموعه های کلان دولتی و خصوصی وارد مذاکره شوید مطمئنا آن ها برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت تان ، به شرکت ثبت شده شما اعتماد می کنند و نه به کسب و کاری کوچک و بدون نام و نشان و سندیت قانونی.

دلیل ثبت شرکت این عدم اعتماد این است که معلوم نیست شما به عنوان یک شخص کار را به درستی انجام دهید و اگر حق و حقوق و خواسته های کارفرما را رعایت نکنید در حالتی که شرکتی به نامتان ثبت نشده، کار پیگیری برای کارفرما دشوارتر است. به همین دلیل آن ها ترجیح می دهند به جای اشخاص با شرکت ها طرف باشند.

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها چیست:
ثبت شرکت نیز مانند هر کار اداری دیگر روند خاص خود و پیچیدگی هایی اداری دارد.

شما می توانید مراحل ثبت شرکت را خودتان دنبال کنید. پر کردن فرم ها، پرداخت هزینه ها و … کارهایی است که باید انجام دهید. البته احتمال تکرار چندین باره مراحل گفته شده وارتکاب اشتباهات متعدد به دلیل عدم تجربه کافی را در نظر داشته باشید.

همان طور که گفته شد به دلیل عدم تسلط شما ثبت شرکت در این امور ، اشتباهات متعددی پیش می آید که هم باعث پرداخت چندین باره هزینه ها می شود و هم زمانی که صرف اصلاح چندین و چند باره این اشتباهات می شود انجام کار را به تاخیر می اندازد.

پیشنهاد ما به شما این است که کار را به کاردان بسپارید . کارشناسان ما در موسسه مشاوران راحت تر از آنچه فکرش را ثبت شرکت بکنید شرکت ثبت شده تان را به شما تحویل می دهند بدون این که اتلاف وقت، هزینه و انرژی داشته باشید.

توجه داشته باشید که مراحل تایید نام شرکت در تهران انجام می شود . افرادی که قصد ثبت شرکت در دیگر شهرها را دارند نیز برای تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در صورتی که مدارک متقاضی کامل باشد کارشناسی که از طریق اداره ثبت شرکت ها برای بررسی پرونده تعیین می شود پیش نویس آگهی ثبت را تهیه می کند و به متقاضیان ثبت و یا وکیل رسمی تعیین شده از طرف شرکت یا یکی از شرکاء تحویل می دهد.

اگر طبق تشخیص کارشناس اداره ، موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی داشته باشد آنگاه بایستی استعلام لازم انجام گیرد و سپس مبلغ حق ثبت و حق درج توسط متقاضی پرداخت و فیش واریزی به واحد حسابداری ثبت شرکتها تحویل داده شود . در مرحله بعد مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل و از شرکاء امضاء بابت “برابر بودن ثبت با سند” اخذ می شود ، دو نسخه از آگهی به امضای رئیس اداره می رسد ، یک نسخه از تمامی مدارک پرونده ضبط می شود و یک نسخه به متقاضی جهت نگهداری در شرکت تحویل داده می شود. این سند ، همان سند ثبت شرکت می باشد که این امور توسط وکیل انجام می شود.پس از این مراحل متقاضی یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی اداره کل ثبت شرکت ها و نسخه دیگر را به روزنامه رسمی کشورو هم روزنامه کثیر الا نتشار در تهران جهت چاپ آگهی تاسیس تحویل می دهد.

حداکثر پس از مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت ، طبق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت ، باید خلاصه شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر شود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ثبت شرکت می باشد.

مراحل ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت

به نکات زیر توجه داشته باشید:
*اظهارنامه ثبت شرکت جزء اوراق بهادار به حساب می آید که از اداره ثبت شرکت ها و یا سایت ثبت شرکتها تهیه می شود شرکت نامه باید به صورت رسمی باشد.شرکت نامه حاوی اطلاعاتی ست که در فرم تقاضانامه موجود است. بر اساس ماده 5 قانون طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها تصویب شده در شهریور 1340، اداره ثبت شرکت ها در تهران و نیز شعبات آن در شهرستان ها، قائم مقام دفترخانه و اسناد رسمی به شمار می آیند یعنی برای تنظیم شرکت نامه رسمی نیازی به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیست.

* در صورت جلسه نکات زیر درج می شود:

تعیین اعضای هیات مدیره و مدت ثبت شرکت زمان مدیریت آن ها
زمان تشکیل جلسه
بیان شفاف ثبت شرکت و صریح اینکه اظهارنامه ، اساس نامه و شرکت نامه توسط کلیه شرکاء امضاء و تصویب شده است
تعیین افرادی که در مورد اسناد تعهد آور حق امضاء دارند
بیان این که اعضای هیئت مدیر در صورت امضای صورت جلسه نام برده شده قبول سمت می نمایند
بیان واضح مبلغ سرمایه شرکت و شرایط پرداخت آن از طرف همه شرکاء و اعلام مدیر عامل در مورد وصول سرمایه شرکت و تعیین یک شخص برای انجام امور ثبت شرکت
هزینه های ثبت شرکت چقدر است:
بسته به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید (مثلا شرکت مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و …) هزینه های پرداختی متفاوت می باشد. در برآورد دقیق هزینه های ثبت شرکت معیارهای زیادی دخیل هستند به عنوان مثال بزرگ یا کوچک بودن آگهی تاسیس شرکت در قیمت روزنامه رسمی دخیل است و هم چنین در هزینه های دیگری مثل انواع واریزی ها ، آگهی های ثبت و …

هزینه های قانونی برای ثبت شرکت شامل هزینه های تمبر پستی و مالیاتی نیز هست. جهت اطلاع از قیمت قطعی ثبت انواع شرکت با ما تماس بگیرید.

https://sabt-mollasadra.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

مقالات آموزنده، آموزش سئو و طراحی سایت

آموزش تکنیک های سئو و دیجیتال مارکتینگ

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
فروشگاه اینترنتی پوست کالا
لطفا در مورد تعرفه های ثبت برند هم توضیح بدین
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋