آزمون گردشگری

 ۱ نفر را دنبال می کند

عبارت ها و واژگان مورد نیاز در زبان انگلیسی . خرید بلیط .

عبارت ها و واژگان مورد نیاز در زبان انگلیسی . خرید بلیط .
عبارت ها و واژگان مورد نیاز در زبان انگلیسی . خرید بلیط . عبارت ها و واژگان مورد نیاز در زبان انگلیسی . خرید بلیط . Required phrases and vocabulary . Buying tickets . UPDATE : Wednesday - 2022 03 August خرید بلیط . Buying tickets . درخواست بلیط . Asking for tickets . باید رزرو کنیم ؟ do we need to book ? چه بلیتی موجود دارید ؟ what tickets do you have available ? دو تا بلیط می خواهم لطفا I'd like two tickets, please دو تا بلیط برای فردا شب می خواهم I'd like two tickets for tomorrow night دو تا بلیط برای شنبه آینده می خواهم I'd like two tickets for next Saturday چهار تا بلیط برای دیدن بینوایان می خواهم I'd like four tickets to see Les Miserables متاسفم کاملا رزرو شده I'm sorry, it's fully booked متاسفم تموم شده sorry, we've got nothing left بلیت ها چنده ؟ how much are the tickets ? برای دانش آموزان و دانشجویان تخفیف داره ؟ is there a discount for students ? برای شهروندان مسن تخفیف داره ؟ is there a discount for senior citizenes ? برای افراد بیکار تخفیف داره ؟ is there a discount for the unemployed ? برای بچه ها تخفیف داره ؟ is there a discount for childeren ? کجا دوست دارید بنشینید ؟ where would you like to sit ? نزدیک جلو near the front نزدیک عقب near the back جایی وسط somewhere in the middle پرداخت پول . Making payment . چطور پرداخت می کنید ؟ how would yo like to pay ? می توانم با کارت پرداخت کنم ؟ can I pay by card ? تاریخ انقضا چیه ؟ what's the expiry day ? تاریخ شروع چیه ؟ what's the start day ? شماره امنیتی پشت کارت چنده ؟ what's the security number on the back ? لطفا PIN خود را وارد کنید please enter your PIN کجا بلیط ها را بگیرم ؟ where do I collect the tickets ? بلیط ها خیلی ارزونه the tickets were very cheap بلیط ها خیلی گرونه the tickets were expensive چیز ها یی که ممکن است ببینید . Things you might see . دفتر فروش بلیت Ticket office گیشه Box office ردیف Row صندلی SeatQuiztourisme.ir

 

 

آزمون گردشگری

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋