پونه یاری

پونه یاری

اسیر فلسفه و تاریخ.. و متخصص در پیدا کردن جواب سوالات سخت
توسط ۲ نفر دنبال می شود

دختر میرحسین موسوی از دانشگاه اخراج شد

زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد.

جماران: زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد.

دختر میرحسین موسوی از دانشگاه اخراج شد

این استاد دانشگاه در اینستاگرام نامه اخراجش را منتشر کرده است.

دختر میرحسین موسوی از دانشگاه اخراج شد

پونه یاری
پونه یاری اسیر فلسفه و تاریخ.. و متخصص در پیدا کردن جواب سوالات سخت

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋