Mostafa Saghaee

فال حافظ پیشگویی و قصه ی شکل گیری آن

فال حافظ پیشگویی و قصهی شکل گیری آن

گرفتن فال حافظ یکی از مهمترین رسمهای منتسب به ایرانیان است. این کار که اغلب برای تفنن و گاهی به

منظور تسهیل در امر تصمیمگیری مورد توجه قرار میگیرد، اغلب در شب یلدا و بعد از آن در مراسماتی شبیه

خواستگاری، ازدواج، نوروز، تولد فرزندان و مانند آن انجام میشود.

]تصویر آرامگاه حافظ - واقع در شیراز – ایران[

روش گرفتن فال حافظ )تفأل زدن به دیوان حافظ(

دیوان حافظ جزو کتب پرطرفدار است و معمولاً در هر خانهای پیدا میشود. برای گرفتن فال حافظ بهتر است

در وضعیتی آرام قرار بگیرید. اگرچه ترجیح بر آن است که این عمل توسط کودک نابالغ یا ریش سفیدی دانا

انجام شود، اما خودتان نیز میتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.

دیوان حافظ را در دست بگیرید.

بعد از آنکه از قرارگیری بدنتان در حالت آرام مطمئن شدید، نیت کنید.

مسلمانان در این مرحله از گرفتن فال، فاتحهای نثار روح حافظ کرده و پنج بار ذکر صلوات را تکرار میکنند.

ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، تو را به شاخه نباتت قسم، بر ما « پس از خواندن شعر

به تصادف یکی از صفحات دیوان اشعار لسان الغیب را باز کنید. ،» بنما رازی

غزل آمده در سمت راست را بخوانید.

برای تفسیر فال حافظ میتوانید از دیگران کمک بگیرید ولی یادتان باشد بهترین مفسر فالتان خودتان هستید.

غزلیات حافظ عمدتا مضامین عرفانی، عشقی، امیدوارکننده و مهربانانه دارند ولی اگر متوجه شدید بین نیت شما

و فالتان قرابتی وجود ندارد میتوانید از غزل حاضر در صفحهی روبهرو بعنوان شاهدفال استفاده کنید و آن را

در نظر بگیرید.

هرچه میخواهید در مرکزش

]تصویر دیوان حافظ – به همراه گل سرخ – زمینه مشکی[

ماجرای اولین فال

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این رسم زیبا و البته غیرقابل اتکا اولین بار از کجا باب شد. در این باره

داستانی وجود دارد که گرچه برای آن منبع معتبری در دست نیست اما چنان زیباست که مرور آن خالی از

لطف نیست.

آوردهاند که ساعاتی پس از وفات حافظ، مفتی شهر مردم را تحریک میکند و با بستن القابی نظیر شاهدباز و

میخواره مانع از به خاک سپاری او در قبرستان مسلمانان میشود.

فرهیختگان شهر و دوستداران حافظ در پی این اقدام، سخت برآشفته میشوند و پس از مذاکرات زیاد به این

پیشنهاد میرسند که به تصادف صفحهای از دفتر اشعار او را باز کنند و بر طبق غزلی که میآید رفتار کنند.

غزلی که میآید از این قرار است:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکدهها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

پس از این واقعه است که گرفتن فال حافظ بین مردمان رسم میشود و تا همین روز، بعنوان رفتاری زیبا و

بهانهای برای مرور اشعار این شاعر غزلسرا باقی است.

دیسکریپشن:

گرفتن فال حافظ یکی از زیباترین رسمهای ایرانیان و سایر فارسی زبانان است. در این مقاله به بررسی روش

انجام فال حافظ اصلی و ماجرای به وجود آمدن این رسم میپردازیم.

 

https://is.gd/hXnRNn

https://v.gd/yBBPS8

http://lnki.nl/RQ8zp

shorturl.at/ovW34

https://cutt.ly/jhdehSj

https://bit.ly/3q36q2E

 

 

 

Mostafa Saghaee

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋