kamusdamsaz1

kamusdamsaz1

دانلود کتاب علم غريبه مفید شامل دعاهای مورد نیاز یک مسلمان

دانلود کتاب علم غريبه مسیحیان اغلب در شهادت های مختلف اعتراف می کنند که چگونه خداوند دعاهای آنها را شنید. با این حال، بسیاری از مسیحیان دعا کرده اند و دعا کرده اند که خدا برای نجات آنها مداخله کند،دانلود کتاب علم غريبه مشکلی که با آن دست و پنجه نرم می کرد را حل کند، یکی از اعضای بیمار خانواده را شفا دهد و غیره. و خدا ساکت بود. بیایید به دنیای امروز نگاه کنیم، چه تعداد مسیحی رنج می برند، چه تعداد مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، چه تعداد حتی می میرند، و به نظر می رسد که خداوند به همه این تماس ها و دعاها در سکوت پاسخ می دهد. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا دعای شما مؤثر نیست.
سی اس لوئیس در مقاله خود به نام اثربخشی دعا می نویسد: «دعا یک درخواست است. اصل خواسته بر خلاف اجبار این است که ممکن است اجابت شود یا نشود. و اگر موجودی بی نهایت عاقل به درخواست موجودات محدود و احمق گوش دهد،دانلود کتاب علم غريبه البته گاهی آنها را اجابت می کند و گاهی نمی کند.
وقتی دعا می کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که «نه» در مواردی نیز اجابت خداوند به دعا است. ممکن است دلایل متعددی وجود داشته باشد که چرا خداوند به دعای ما پاسخ «نه» می دهد، و اکنون می خواهیم به برخی از آنها نگاهی دقیق بیندازیم.
اگر در گناهی زندگی می کنیم که نمی خواهیم آن را رها کنیم، یا اگر کارهایی را انجام دهیم که نباید انجام دهیم و از خدا نافرمانی می کنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که صدای ما را بشنوند. تا زمانی که ما در گناه بمانیم، خداوند نمی تواند دعاهای ما را اجابت کند. در دعای خداوند، ما دعا می کنیم: و گناهان ما را ببخش، همانطور که ما کسانی را که به ما تجاوز کرده اند می بخشیم (متی 6:12) . بنابراین،دانلود کتاب علم غريبه تا زمانی که عاملان خود را نبخشیم، نمی توانیم انتظار شنیدن دعا را داشته باشیم.
مانع دیگر برای شنیدن دعا ممکن است وضعیتی باشد که در دل خود قصد بدی داشته باشیم : اگر قلبم را به شرارت می‌سپردم، خداوند مرا نمی‌شنید (مزمور 66:18). انگیزه های بد، کینه توزی، شرارت در دل، اینها دلیلی است که خداوند سکوت می کند و دعوت را اجابت نمی کند.
مشکل دیگر می تواند روابط ناهموار باشد . پطرس رسول مسیحیان را هنگامی که به آنها می نویسد توصیه می کند: به آنها [همسرانشان] احترام بگذارید، زیرا آنها با شما وارثان هدیه زندگی هستند.دانلود کتاب علم غريبه بنابراین هیچ چیز در دعاهای شما اختلال ایجاد نمی کند (اول پطرس 3: 7). بی احترامی به زنان، بی احترامی به عزیزانمان در خانواده و کلیسا ممکن است دلیلی باشد که خدا نمی تواند دعاهای ما را بشنود. - خداوند دعا را مستجاب نمی کند وقتی بد می خواهیم و تسلیم شهوات می شویم وقتی که می خواهیم خواسته های منحرف خود را برآورده کنیم: می خواهی اما نمی گیری چون بد می خواهی: شهوت توست.(یعقوب 4: 3). مردم (و متأسفانه این در مورد مسیحیان نیز صدق می کند) در برابر درخواست های مختلف تسلیم شده اند، آنها می خواهند همه چیز را داشته باشند و اکنون آن را داشته باشند، آنها می خواهند بیشتر از دیگران داشته باشند. وقتی دعا می کنیم باید انگیزه هایمان پاک باشد. وقتی دعاهای ما خود محور و خودخواهانه باشد، خداوند نمی تواند خواسته های ما را برآورده کند.
خدا میدونه چی بهتره
اجابت خداوند به دعاها توسط اهداف خداوند تعیین می شود. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که خداوند به همه دعاهایمان پاسخ مثبت دهد، زیرا ما گناهکار هستیم و همیشه نمی دانیم چه چیزی برای ما مناسب است. پاسخ او به دعای ما ممکن است «نه» باشد، در مواقعی که از او چیزهایی می خواهیم که واقعاً به نفع ما و جلال او نیست.
خدا همیشه آنچه را که می خواهیم به ما نمی دهد.دانلود کتاب علم غريبه او آنچه را که نیاز داریم به ما می دهد. و خدا می داند که چه چیزی بهتر است. او ما را آفریده است و بی نهایت بسیار بیشتر از ما می داند. او می داند چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی برای ما خوب نیست.
آنها مانند والدین خوب همیشه خواسته های فرزندشان را برآورده نمی کنند زیرا به نفع آنها نیست. چاقو چیز خوبی است، اما چه اتفاقی می‌افتد که آن را به کودک کوچکی بدهید که آن را بخواهد؟
روث گراهام، همسر بشارتگر معروف بیلی گراهام، در خاطرات خود به یاد آورد که چگونه برای مردی که می خواست با او ازدواج کند، دعا کرد و دعا کرد. بعداً از اینکه خداوند دعای او را نشنید بسیار سپاسگزار بود. در آن زمان او هنوز شوهر آینده خود را نمی شناخت و بعداً متوجه شد که اگر با مرد قبلی ازدواج کند چه بدبختی می شود.
ما برخی موقعیت‌ها را درک خواهیم کرد که خداوند دعاهای ما را در اینجا روی زمین نشنیده است. اما مطمئناً موقعیت هایی وجود دارد که ما برای همیشه درک خواهیم کرد و دلایلی که خداوند دعای ما را نشنیده است از ما پنهان می ماند.
دعا به خواست خدا
وقتی دعا می کنیم باید اراده خدا را بررسی کنیم.دانلود کتاب علم غريبه ما به او اطمینان داریم که هر زمان که مطابق میل او چیزی بخواهیم ما را بشنود (اول یوحنا 5: 14). ما نمی توانیم اراده خدا را در ایمان دور بزنیم. اگر مطابق خواست خدا نخواهیم، ​​مظهر ایمان واقعی به خدا نیست.

همانطور که خداوند عیسی قبل از شهادت خود در باغ جتسیمانی دعا می کرد، از پدر التماس کرد که در صورت امکان، رنج وحشتناکی را متحمل شود. در عین حال، در این دعا، زندگی خود را مشمول خواست خدا کرد: ابا، پدر، همه چیز برای تو ممکن است; این جام را از من بگیر، اما نه آنچه من می خواهم، بلکه آنچه تو می خواهی (مرقس 14: 35-36).

سی اس لوئیس نظر بسیار مناسبی می نویسد: «در جتسیمانی، مقدس ترین دعاها سه بار دعا کرد که جامی از او گرفته شود. این اتفاق نیفتاد. بنابراین می‌توانیم این ایده را رد کنیم که نماز به عنوان یک ترفند ناموفق به ما توصیه شده است.»

و بنابراین هر دعایی باید با این جمله ختم شود: «نه من، بلکه اراده تو انجام شود».

با ایمان و بی وقفه دعا کنید
یکی دیگر از دلایلی که خداوند دعای ما را مستجاب نمی کند ممکن است این باشد که ما نماز را ترک کرده ایم. پولس در تسالونیکیان می نویسد: بی وقفه دعا کنید (اول تسالونیکی 5: 17). و خداوند عیسی در مورد بیوه‌زنی سرزده که مدام قاضی ظالم را اذیت می‌کرد، مَثَلی می‌زند و می‌گوید: او نیز به آنها مَثَلی در مورد نیاز به دعا و تسلیم نشدن گفت» (لوقا 18: 1). ما نباید بترسیم که خدا دعای ما را نشنود. او آنها را می شنود و از ما مراقبت می کند.دانلود کتاب علم غريبه ما باید بترسیم که به دلیل وسوسه ها، آزمایش ها و گرفتاری ها دست از دعا برداریم و دست از دعا برداریم.

منتظر زمان او باشید
در واقع، سه نوع پاسخ خداوند به دعاهای ما وجود دارد. گاهی «بله»، گاهی «نه» و گاهی پاسخ «صبر» است.

واعظ می گوید: هر چیزی زمانی معین دارد و همه وقایع زیر آسمان زمان خود را دارند (جامعه 3: 1).

در عبرانیان می خوانیم: اما برای انجام اراده خدا و رسیدن به آنچه وعده داده شده است، به استقامت نیاز دارید (عبرانیان 10:36). وقتی گاهی اوقات پاسخ خداوند به دعاهای ما «نه» است، نباید از اعتماد به او دست برداریم. خداوند خداوند می تواند دعای ما را بعداً که زمان پاسخگویی او فرا می رسد، اجابت کند.

خداوند خداوند به ابراهیم وعده داد که پسری خواهد داشت. با این حال، وقتی ابراهیم دید که همسرش هنوز فرزندی ندارد، از صبر و شکیبایی دست برداشت و خواست مشکل را به روش خود حل کند. با کنیز همسرش ازدواج کرد و زن از او باردار شد. پیامدهای این حرکت فاجعه بار بوده است و هنوز هم می توان آن را امروز با نگاهی به وضعیت خاورمیانه مشاهده کرد. سرانجام خداوند دعای ابراهیم را در زمانی که بهترین زمان برای ابراهیم بود مستجاب کرد.

اگر پاسخ خدا «نه» است، باید صبورانه منتظر بمانیم و به خدا اعتماد کنیم که به روش خودش و در زمان خودش صدای ما را خواهد شنید. کاملاً ممکن است که او چیزی بسیار بهتر از آنچه در یک زمان معین تصور می کنیم برای ما برنامه ریزی یا آماده کرده باشد.

گاهی نمی دانیم چرا خدا ساکت است
دکتر. کارل لین، استاد ادبیات کتاب مقدس، در مورد تجربه ای می نویسد که ممکن است برای برخی از ما بسیار نزدیک باشد: «دوست من، پس از دو سال مبارزه با لنفوم، درخواست کرد که از بیمارستان مرخص شود و دو روز بعد درگذشت. من بارها دعا کرده ام که خداوند سرطان او را ببخشد. خانواده ام دعا کردند. همسر دوستش و تمام خانواده اش نماز خواندند. کلیسای ما دعا کرده است.دانلود کتاب علم غريبه همه ما متقاعد شده بودیم که اگر خداوند به دوستم اجازه دهد که اینجا روی زمین بماند و شهادت دهد، بسیار جلال خواهد یافت. اما دعای ما مستجاب نشده است.»

بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا خدای مهربان و قادر متعال دعای قوم خود را مستجاب نمی کند. برخی از مردم دعا را راهی برای انجام برخی کارها، دستکاری افراد، اجتناب از ناراحتی و حفظ سطح مشخصی از شادی می دانند. و وقتی خدا چیزهایی را که می خواهند برایشان نمی آورد، احساس ناامیدی و ناامیدی می کنند. مشکل اصلی این است که این افراد نگاه اشتباهی به نماز دارند. دعا یک طلسم یا یک عمل جادویی یا ماشینی نیست که به طور خودکار کار کند. این ماشین سکه ای نیست - شما پول می اندازید و یک نوشیدنی یا میان وعده می افتد.

بله، خدا قطعاً دعاهای ما را می شنود، و هر مسیحی که با خدا زندگی می کند، می تواند شهادت دهد که خداوند دعاها را اجابت می کند. اما چرا خدا گاهی اوقات دعای ما را مستجاب نمی کند، با اینکه می توانست. قبلاً به برخی از دلایل عدم اجابت دعا توسط خداوند اشاره کردیم. با این حال، گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که نمی‌توانیم هیچ یک از این علل را پیدا کنیم و خداوند همچنان ساکت است. حتی ممکن است متقاعد شده باشیم که آنچه می خواهیم به جلال خدا و خیر ما کمک می کند. اما هیچ پاسخی وجود ندارد. در این مواقع چه باید کرد، چگونه آن را درک کرد؟

در کلام خدا موارد متعددی را ثبت کرده ایم که در آنها خداوند دعای بندگانش را نشنیده است - مانند دعای پادشاه داوود مبنی بر اینکه فرزندی که با بثشبا داشت نمیرد. یا دعای موسی، ایوب، یونس یا الیاس که خواستار مرگ شدند. عهد جدید دعای پولس رسول را ثبت می کند، دعای بزرگی که شنیده نشد. پولس سه بار از خدا خواست تا او را از رنج خاصی در زندگی که او آن را "خار" می نامد رهایی بخشد. ما دقیقاً نمی دانیم که چه چیزی بود - آیا یک بیماری، هر ناتوانی یا هر نوع رنج دیگری. اما خداوند خداوند او را تسکین نداد و پاسخ خدا این بود: برای تو کافی است که از فیض من برخوردار شوی. زیرا قدرت من در ضعف آشکار می شود (دوم قرنتیان 12: 7-9). لطف خدا کافی بود.

برخی از دعاهای بزرگان خدا مستجاب نشده است. چرا خدا چنین تصمیمی گرفت؟ ما فقط نمی دانیم. ممکن است به این مؤمنان این فرصت داده شده باشد که صبر، استقامت و ایمان ثابت خود را نشان دهند - همه برای جلال خدا.

ما باید به یاد داشته باشیم که خداوند همیشه بهترین را برای ما معنا می کند، حتی در شرایطی که پاسخ او با آنچه ما دوست داریم بشنویم متفاوت است. یکی از آیه‌های امثال می‌گوید: با تمام دل بر خداوند توکل کن و به عقل خود تکیه مکن. او را در تمام راه های خود بشناسید، او خودش راه های شما را صاف خواهد کرد (امثال 3: 6-6).

این مهم است که افرادی که دوران سختی را در زندگی خود سپری می‌کنند، وقتی احساس می‌کنند که خدا آنها را نمی‌شنود، تشویقی از سوی مردم در کلیساها، در معاشرت پیدا کنند تا به خدا خیانت نکنند. در بسیاری از موارد، این زمانی است که آنها می توانند شخصاً بالغ شوند و ابعاد جدیدی از رابطه خود با خدا را درک کنند.  

هشدار نسبت به احساس نادرست لطف خدا
افرادی که اغلب به دعاهای خود پاسخ مثبت می گیرند، می توانند لطف خدا را احساس کنند. با این حال، سی‌اس لوئیس در مقاله‌اش درباره‌ی اثربخشی دعا، نسبت به چنین دیدگاهی هشدار می‌دهد: «بسیار بدتر است اگر افرادی را که هرچه دعا می‌کنند، به‌عنوان یک نوع محبوب دربار در نظر بگیریم، افرادی که در مقابل تاج و تخت جایگاهی تأثیرگذار دارند. دعای رد شده مسیح پاسخ کافی است.»

و سپس به شرح تجربه یک مسیحی می‌پردازد: «من پاسخ‌های خیره‌کننده زیادی برای دعا دیده‌ام، و اغلب آنها را معجزه می‌دانستم. با این حال، آنها معمولاً در ابتدا می آیند: قبل یا کمی بعد از تبدیل. با ادامه زندگی مسیحی، به نظر می رسد که آنها رو به کاهش هستند. طردها نه تنها رایج ترند، بلکه فریبنده تر و تاکیدی تر هستند.»

و نتیجه شنیدن یا نشنیدن دعای یک مسیحی با فکری عجیب به پایان می رسد: اگر ما قوی تر بودیم، ممکن بود با ما اینقدر ملایم رفتار نمی شد. اگر شجاع‌تر بودیم، شاید با کمک بسیار کمتر، برای دفاع از یک مکان بسیار ناامیدتر در یک نبرد بزرگ اعزام می‌شدیم.»

 
دعا به مثابه گفتگو با خدا، به عنوان ستایش کسی که ما را از قدرت گناه درآورده است، که خود عشق کامل است و با این عشق بی قید و شرط و ندامت، ما را دوست دارد، بارها شبیه قهوه ساز می شود - دعا می کنی و پاسخ می افتد. (همانطور که در دعا لازم است، می تواند برکت، شفا، محافظت در راه، یافتن شغل برای بیکاران، قبولی در امتحانات دانش آموز باشد.)
البته درخواست این چیزها بد نیست، اما ما اغلب در دعا متوجه نمی شویم که واقعاً خدا کیست. وگرنه نماز صبح ما همیشه نمی توانست معطوف به خودمان باشد. «پروردگارا ببخش، پروردگارا عطا کن، پروردگارا کمک کن، گوش کن، پروردگارا ببخش...» طوری با او صحبت می کنیم که انگار نه شنیده، نه ندیده و نه می داند چه خبر است. ما پر از ترس و شک، حتی بی ایمانی هستیم. اما او می داند. خدا ما را می شناسد، ما را دوست دارد و ما را می شنود. او حتی تک تک موقعیت‌هایی را که امروز در انتظار ماست می‌بیند، هر تصمیمی که هنوز نگرفته‌ایم. ما نگران نباشیم که در دعا چیزی را فراموش نکنیم، زیرا در غیر این صورت خداوند ما را حفظ نمی کند، ما را برکت نمی دهد.
در عوض، با علم به اینکه خود خالق بهشت ​​و من همیشه با من هستند، زیرا وقتی نزد پدر رفت این را گفت که هرگز مرا ترک نخواهد کرد و هرگز از من دست برنخواهد داشت، باید ما را به دعایی هدایت کند که جشن است. فیض خدا، با شکرگزاری، ستایش و پرستش خدای مهربانی که از روی عشق، به ما سر تعظیم فرود آورد و فداکاری کرد تا حیات جاودانی به ما عطا کند. "آقا - شما می دانید. تو پروردگار اربابان و پادشاه پادشاهان هستی. من نمی فهمم، اما من به شما اعتماد دارم. من تو را می پرستم." دعا نه یک بیانیه، نه یک پیام، بلکه یک گفتگوی معنادار و صمیمانه با خدا، و با یک دوست عزیز و محترم، یک دوست است. اگر می خواهید با خداوند به عنوان یک دوست صحبت کنید، ابتدا مطمئن شوید که او دوست شماست. سبک و محتوای گفتگوی ما با هر کسی کاملاً به نحوه برخورد ما با آنها بستگی دارد. بدون شک با یک همسایه صمیمی، متفاوت از هولیگانی که در لحظه لکه دار کردن درب خانه گیر افتاد، صحبت خواهید کرد. پس دعای ما بستگی به رفتار ما با خدا دارد. اگر خالقی دوست داشتنی را دیدی که تمام ضعف های تو را می شناسد و مشکل را درک می کند و در هر دقیقه آماده کمک به توست، آن وقت دعاها، سال ها و عرایضت به نفس روحت تبدیل می شود. فکر درست پروردگار به توکل می انجامد که هر روز بیشتر می شود و اساس دوستی با اوست. آیا سعی کرده اید با کسی دوست شوید بدون اینکه با او ارتباط برقرار کنید؟ بدون ارتباط، به سادگی غیرممکن است. اگر می خواهید عیسی را دوست داشته باشید، به او بگویید و او به شما پاسخ خواهد داد. این دقیقاً اصل نماز است.برخی به دلیل اینکه کلمات تماس با خداوند متعال را نمی دانند، نماز را انتخاب نمی کنند. وقتی دعا می کنیم، خداوند به قلب ما گوش می دهد، نه به توصیه های ما. ما کلمات مهمی نیستیم که به زبان می آوریم، بلکه احساساتی هستیم که در اعماق روح خود احساس می کنیم.اگر می خواهی خدا تو را ببخشد از او بخواه. آیا از نگرانی خسته شده اید؟ آیا باید خدا را بهتر بشناسی؟ آیا به قدرتی نیاز دارید که بتواند به شما کمک کند بر عادات بد و گناهان غلبه کنید؟ آیا به اندازه کافی عاقل نیستید که تصمیم درستی بگیرید؟ آیا نگران اقوام خویشاوند هستید؟ "در دعای پدر آسمانی خود درباره آن به من بگویید تا او شما را بشنود و به درخواست های شما پاسخ دهد."
مردم اغلب از کمبود وقت برای نماز شکایت دارند. مارتین لوتر گفت: "امروز چیزهای زیادی دارم، پس باید دعا کنم." اخطار: هر چه بیشتر کار می کرد، وقتش را بیشتر به نماز می گذراند.
شیطان سعی می کند به چیزی که به زور به دستش نمی آید دست یابد. او نقاط ضعف ما را می‌داند و این به آنها بستگی دارد که ضربه‌های او را هدایت کنند. وقتی شیطان آنچه را که می خواهید به خدا بگویید، می بیند، شروع می کند به گفتن اینکه برای آن وقت ندارید، سعی می کند شما را از دعا برای امور روزمره منحرف کند. اجازه نده آن را به شما! دعا ما به جایگاه اول خداوند در زندگی ایمان داریم. مهمترین چیز امروز برای شما چیست؟ کار، غذا، مطالعه، گفتگو، خواب، استراحت؟ نماز مهمتر از همه اینهاست.
"من نمی بینم که انسان می نگرد، زیرا شخص به صورت خود می نگرد و خداوند به قلب او می نگرد"
سربازی که نماز خواندن را یاد نگرفته از یک نبرد وحشتناک زنده می‌شود و می‌گوید: «در میانه جنگ، نیازی به راهنمایی در مورد چگونگی توسل به خدا نیست».
مثل خودت نزد عیسی بیا. اگر با این فکر که خدا دوست شماست، قدردانی قلب شما را پر کرد، در مورد آن به او بگویید! بگویید: "آقا، از اینکه دوست من هستید متشکرم."
آیا گناهان را عذاب می دهید؟ به او اعتراف کن، "پروردگارا، گناهان من مرا نگران می کند."
چنین دعایی جلال خداوند را در قلب ما آشکار می کند و آن را متحول می کند به طوری که با وجود همه شرایط همچنان حساس و در عین حال قوی و پر از اعتماد به نفس باقی می ماند.

kamusdamsaz1
kamusdamsaz1

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋