بیتوته😎😍

بیتوته😎😍

مجله اینترنتی بیتوته🥳 اخبار روز، ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر، موفقیت، دانش و فناوری و سرگرمی
توسط ۹۲ نفر دنبال می شود
 ۵ نفر را دنبال می کند

متن شعر از این عمر گذشتمتن شعر طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

متن شعر طی شد این عمر

 

شعر طی شد این عمر

در اینترنت به دنبال شاعر این شعر بودم که سایتهایی را پیدا کردم که همین شعر را در سایت خود آورده بودند و هر کدام یک شاعر را سراینده آن عنوان کرده بودند!!! و چون به تعداد کافی شاعر پیدا شد، دست از جستجو برداشته و به همین ها اکتفا کردیم. این شاعرها عبارت بودند از: شفیعی کدکنی، مهرداد امجدی، ملک الشعرا بهار، سپیده کاشانی، نسرین صاحب. در ادامه این مطلب با متن شعر همراه ما باشید.

طی شد این عمر

طی شد این عمر تو دانی به چه سان؟

پوچ و بس تند چنان باد دمان

 

شعر بسیار زیبای طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

همه تقصیر من است این        

و خودم می دانم

كه نكردم فكری،

كه تأمّل ننمودم روزی،

ساعتی یا آنی

كه چه سان می گذرد عمر گران؟

 

متن شعر طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

كودكی رفت به بازی،بفراغت،به نشاط

فارغ از نیك و بد و مرگ و حیات

 

شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

همه گفتند:كنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان

كه پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست،

بایدش نالیدن

 

شعر بسیار زیبای طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

من نپرسیدم هیچ      كه پس از این ز چه رو    نتوان خندیدن؟

نتوان فارغ و وارسته ز غم        همه شادی دیدن؟

همچو مرغی آزاد         هر زمان بال گشادن؟   

سر هر بام كه شد خوابیدن؟

 

متن شعر طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

من نپرسیدم هیچ كه پس از این ز چه رو بایدم نالیدن؟

هیچ كس نیز نگفت:زندگی چیست،چرا می آییم………؟

بعد از چند صباح به چه سان باید رفت؟

به كجا باید رفت؟

با كدامین توشه به سفر باید رفت؟   

من نپرسیدم هیچ،هیچكس نیز به من هیچ نگفت.

 

شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

نوجوانی سپری گشت به بازی،به فراغت،به نشاط.

فارغ از نیك و بد و مرگ و حیات

 

طی شد این عمر تو دانی به چه سان, شعر بسیار زیبای طی شد این عمر

 

بعد از آن باز نفهمیدم من،كه چه سان عمر گذشت؟

لیك گفتند همه كه جوانست هنوز،

بگذارید جوانی بكند ،

بهره از عمر بَرَد      كامروایی بكند.

بگذارید كه خوش باشد و مست،

بعد از این باز ورا عمری هست

یك نفر بانگ بر آورد كه او      از هم اكنون باید فكر آینده كند.

دیگری آوا داد  : كه چو فردا بشود  فكر فردا بكند.

سومی گفت:همانگونه كه دیروزش رفت ،

بگذرد امروزش،همچنین فردایش

 

شعر طی شد این عمر تو دانی به چه سان, شعری زیبا با موضوع عمر انسان

 

با همه این احوال        

من نپرسیدم هیچ    كه چه سان دی بگذشت؟

آن همه قدرت و نیروی عظیم    به چه ره  مصرف گشت؟

نه تفكّر، نه تعمّق و نه اندیشه دمی،

عمر بگذشت به بی حاصلی و مسخرگی.

 

شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

چه توانی كه زكف دادم مفت،

من نفهمیدم و كس نیز مرا هیچ نگفت.

قدرت عهد شباب،می توانست مرا تا به خدا پیش بَرَد،

لیك بیهوده تلف گشت جوانی          

هیهات

 

شعر طی شد این عمر, طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

آن كسانی كه نمی دانستند زندگی یعنی چه       رهنمایم بودند،

عمرشان طی می گشت    بیخود و بیهوده،

ومرا می گفتند كه چو آن ها باشم،

كه چو آنها دایم

فكر خوردن باشم،فكر گشتن باشم،فكر تأمین معاش،

فكر ثروت باشم،فكر یك زندگی بی جنجال ،فكر همسر باشم.

 

شعر بسیار زیبای طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

كس مرا هیچ نگفت 

زندگی ثروت نیست،

زندگی داشتن همسر نیست،

زندگانی كردن فكر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست،

من نفهمیدم و كس نیز مرا هیچ نگفت.

 

طی شد این عمر تو دانی به چه سان, شعر بسیار زیبای طی شد این عمر

 

ای صد افسوس كه چون عمر گذشت       معنیش می فهمم.

حال می پندارم هدف از زیستن این است رفیق:

من شدم خلق كه با عزمی جزم       پای از بند هواها گُسَلَم

گام در راه حقایق بنهم     

با دلی آسوده     

فارغ از شهوت و آز و حسد و كینه و بخل  ، 

مملو از عشق و جوانمردی و زهد

در ره كشف حقایق كوشم،

شربت جرأت و امّید و شهامت نوشم،

زره جنگ برای بد و نا حق پوشم

ره حق پویم و حق جویم و پس حق گویم

آنچه آموخته ام   بر دگران نیز نكو آموزم

شمع راه دگران گردم و با شعله ی خویش  ،

ره نمایم به همه گر چه سرا پا سوزم.

 

شعری زیبا با موضوع عمر انسان, گذر عمر

 

من شدم خلق كه مثمر باشم،نه چنین زائد و بی جوش و خروش،

عمر بر باد و به حسرت خاموش

ای صد افسوس كه چون عمر گذشت    معنیش می فهمم

كاین سه روز از عمرم به چه ترتیب گذشت:

كودكی بی حاصل،نوجوانی باطل،وقت پیری غافل

به زبانی دیگر:

كودكی در غفلت، نوجوانی شهوت، در كهولت حسرت.

 

متن شعر طی شد این عمر, شعر طی شد این عمر,شعر بسیار زیبای طی شد این عمر

شعر طی شد این عمر تو دانی به چه سان

 

گردآوری: بخش فرهنگ و هنر

 

 

بیتوته😎😍
بیتوته😎😍 مجله اینترنتی بیتوته🥳 اخبار روز، ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر، موفقیت، دانش و فناوری و سرگرمی

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋