amirag

انگیزشی، انرژی مثبت....
توسط ۱ نفر دنبال می شود
 ۸ نفر را دنبال می کند

درد خوب...

در زندگیمون همیشه درد های به سراغمون میان بعضی از این درد ها برای ما خوب و بعضی بد!

در زندگی ما دونوع درد وجود داره:

دردی که باعث رنجش ما می شود و دردی که باعث تغییر ما.

بستگی داره ما چطور به درد نگاه کنیم.

amirag

انگیزشی، انرژی مثبت....

شاید خوشتان بیاید

پاسخ ها

نظر خود را درباره این پست بنویسید
منتظر اولین کامنت هستیم!
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋